JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY

JUBILE SET
JUBILE
JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JUBILE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JUBILE là 5.01B THB. EPS TTM của công ty là 1.74 THB, tỷ suất cổ tức là 2.61% và P/E là 16.48.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu