JJJ

JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JUBILE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD

Doanh thu của JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD trong năm ngoái lên tới 1.56 B THB, phần lớn trong số đó — 1.56 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Jewelry, năm trước mang lại 1.79 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD 1.56 B THB, và năm trước đó — 1.79 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia