VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTINGVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTINGVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VIBHA.R nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường VIBHA.R, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ