SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures

SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
100TNE
Tháng
May 2021
Ngày thanh lý
Tháng Năm 31, 2021
Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures31 thg 5, 2021.
Thời điểm tốt nhất để bán hợp đồng tương lai là khi bạn đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Do đó, lựa chọn tốt là bán SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures trước 31 thg 5, 2021.