SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jun-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jun-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jun-2024,Composite Futures

SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jun-2024,Composite Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
100TNE
Tháng giao ngay
FEFM2024
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
FEFM2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Jun 2024)
FEFM2024
FEFN2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Jul 2024)
FEFN2024
FEFQ2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Aug 2024)
FEFQ2024
FEFU2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Sep 2024)
FEFU2024
FEFV2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Oct 2024)
FEFV2024
FEFX2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Nov 2024)
FEFX2024
FEFZ2024
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Dec 2024)
FEFZ2024
FEFF2025
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Jan 2025)
FEFF2025
FEFG2025
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Feb 2025)
FEFG2025
FEFH2025
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Mar 2025)
FEFH2025
FEFJ2025
SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Jan-2027,Composite Futures (Apr 2025)
FEFJ2025

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Giá hiện tại của FEF1!107.65 USD — đã tăng 0.65% trong 24 giờ qua. Xem FEF1! giá chi tiết hơn trên biểu đồ.
Khối lượng của FEF1!878.00. Theo dõi các số liệu thống kê quan trọng hơn trên FEF1! biểu đồ.