ST ENGINEERINGST ENGINEERINGST ENGINEERING

ST ENGINEERING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S63 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ST ENGINEERING

Tổng tài sản của S63 trong H2 23 là 15.38 B SGD, tăng 1.88% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.04% trong H2 23 tới 12.63 B SGD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY