ST ENGINEERINGST ENGINEERINGST ENGINEERING

ST ENGINEERING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S63 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của ST ENGINEERING

S63 dòng tiền tự do cho H2 23 là -47.9 M SGD. Đối với 2023, S63 dòng tiền tự do 412.58 M SGD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 952.86 M SGD.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: SGD
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY