YZJ FIN HLDG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YF8 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu YZJ FIN HLDG

Doanh thu của YZJ FIN HLDG trong năm ngoái lên tới 348.43 M SGD, phần lớn trong số đó — 306.22 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Investment and Related Activities. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại YZJ FIN HLDG 324.87 M SGD, và năm trước đó — 384.84 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia