KUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT N

KUEHNE+NAGEL INT N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KNIN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KUEHNE+NAGEL INT N

Doanh thu của KUEHNE+NAGEL INT N trong năm ngoái lên tới 23.85 B CHF, phần lớn trong số đó — 8.60 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sea Logistics, năm trước mang lại 18.75 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe Middle East and Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KUEHNE+NAGEL INT N 8.78 B CHF, và năm trước đó — 13.16 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia