KUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT N

KUEHNE+NAGEL INT N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KNIN nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính KUEHNE+NAGEL INT N.

Tỷ lệ giá trên doanh số của KNIN là 1.36. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.16. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 94.22 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CHF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ