LUZERNER KB NLUZERNER KB NLUZERNER KB N

LUZERNER KB N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUKN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LUZERNER KB N

Doanh thu của LUZERNER KB N trong năm ngoái lên tới 614.86 M CHF, phần lớn trong số đó — 243.00 M CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Private and Commercial Customers, năm trước mang lại 228.00 M CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Sĩ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LUZERNER KB N 620.00 M CHF, và năm trước đó — 599.90 M CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia