NESTLE N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NESN nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NESTLE N trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu NESN trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 2.37 CHF trong khi ước tính là 2.56 CHF, gây bất ngờ đến -7.42%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 46.70 B CHF mặc dù con số ước tính là 49.08 B CHF. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của NESN trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên