333

LIAONING XINDE NEW

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301349 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của LIAONING XINDE NEW

Tổng tài sản của 301349 trong Q3 23 là 3.08 B CNY, tăng 2.73% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 36.62% trong Q3 23 tới 286.35 M CNY.

Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CNY
Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY