AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1120 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AL RAJHI BANK

Tổng tài sản của 1120 trong Q1 24 là 835.99 B SAR, tăng 3.45% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.99% trong Q1 24 tới 746.49 B SAR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY