MIZRAHI TEFAHOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MZTF nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MIZRAHI TEFAHOT

Tổng tài sản của MZTF cho Q2 23 là432.72B ILS, ít hơn 0.32% so với kỳ trước Q1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.59% trong Q2 23 tới 405.73B ILS.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ILS
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu