Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $

Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $

Bitcoin là một đấu sĩ hạng nặng, là một ông lớn, khổng lồ tới mức đôi khi khá khó để xác định chính xác thị trường tiền điện tử đang hoạt động như thế nào bởi Bitcoin quá vượt trội so với các đồng tiền khác nên bạn không thể thấy rõ ràng. Bitcoin chiếm phần lớn như vậy trong chiếc bánh tiền điện tử. Nên loại trừ Bitcoin ra khỏi tính toán giúp bạn thấy bức tranh rõ ràng hơn về diễn biến của thị trường tiền điện tử vào lúc này. Đó cũng là những gì bạn thấy trên biểu đồ mà chúng tôi đã chuẩn bị — được tính toán bởi TradingView. Biểu đồ hiển thị vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu mà không có thị phần của Bitcoin.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh