666

JDV CONTROL VALVES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6843 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của JDV CONTROL VALVES CO LTD

Tổng tài sản của 6843 cho Q4 23 là1.31 B TWD, ít hơn 2.84% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 11.66% trong Q4 23 tới 482.52 M TWD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY