333

GEOLIVE GROUP CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3157 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GEOLIVE GROUP CORPORATION

Tổng tài sản của 3157 trong Q3 23 là 77.73 B JPY, tăng 0.56% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.70% trong Q3 23 tới 56.16 B JPY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY