TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3289 nguyên tắc cơ bản

TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 14.00 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.42%