TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3289 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

Doanh thu của TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION trong năm ngoái lên tới 1.01 T JPY, phần lớn trong số đó — 342.46 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Urban Development, năm trước mang lại 322.05 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION 1.01 T JPY, và năm trước đó — 989.05 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia