TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATIONTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3289 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 3289 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 9.98 JPY trong khi ước tính là 13.20 JPY, gây bất ngờ đến -24.41%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 227.12 B JPY mặc dù con số ước tính là 249.70 B JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 26.45 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 400.37 B JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 3289 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên