SEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTD

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3382 nguyên tắc cơ bản

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 56.50 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.89%