SEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTD

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3382 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

Doanh thu của SEVEN & I HOLDINGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 11.47 T JPY, phần lớn trong số đó — 8.84 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Overseas Convenience Store, năm trước mang lại 5.19 T JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 8.46 T JPY, và năm trước đó — 4.89 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia