SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

3382 TSE
3382
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 3382

Tóm tắt tài chính của SEVEN & I HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 3382 là 4.636T JPY. EPS TTM của công ty là 238.68 JPY, tỷ suất cổ tức là 1.96% và P/E là 22.00. Ngày thu nhập tiếp theo của SEVEN & I HOLDINGS CO LTD là 7 Tháng 7, ước tính là 65.78 JPY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu