SEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTDSEVEN & I HOLDINGS CO LTD

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3382 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SEVEN & I HOLDINGS CO LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 3382 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 16.03 JPY trong khi ước tính là 20.26 JPY, gây bất ngờ đến -20.86%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.89 T JPY mặc dù con số ước tính là 2.84 T JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 18.31 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 2.71 T JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 3382 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên