ORIENTAL LAND COORIENTAL LAND COORIENTAL LAND CO

ORIENTAL LAND CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4661 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ORIENTAL LAND CO, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 4661 trong quý trước là181.95 B JPY, và cao hơn 26.59% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 45.28 B JPY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY