ORIENTAL LAND CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4661 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ORIENTAL LAND CO

Doanh thu của ORIENTAL LAND CO trong năm ngoái lên tới 483.12 B JPY, phần lớn trong số đó — 396.10 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Theme Park, năm trước mang lại 218.56 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ORIENTAL LAND CO 483.12 B JPY, và năm trước đó — 275.73 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia