ORIENTAL LAND COORIENTAL LAND COORIENTAL LAND CO

ORIENTAL LAND CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4661 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ORIENTAL LAND CO.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 4661 là 12.73. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 34.13. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 8.95 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ