JAPAN POST HLDGS CO LTDJAPAN POST HLDGS CO LTDJAPAN POST HLDGS CO LTD

JAPAN POST HLDGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6178 nguyên tắc cơ bản

JAPAN POST HLDGS CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 25.00 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.34%