JAPAN POST HLDGS CO LTD

6178 TSE
6178
JAPAN POST HLDGS CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6178 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JAPAN POST HLDGS CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6178 là 3.629T JPY. EPS TTM của công ty là 124.10 JPY, tỷ suất cổ tức là 5.04% và P/E là 8.05. Ngày thu nhập tiếp theo của JAPAN POST HLDGS CO LTD là 17 Tháng 11, ước tính là 25.45 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu