JAPAN POST HLDGS CO LTDJAPAN POST HLDGS CO LTDJAPAN POST HLDGS CO LTD

JAPAN POST HLDGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6178 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JAPAN POST HLDGS CO LTD

Doanh thu của JAPAN POST HLDGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 11.98 T JPY, phần lớn trong số đó — 6.74 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Life Insurance, năm trước mang lại 6.37 T JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JAPAN POST HLDGS CO LTD 11.98 T JPY, và năm trước đó — 11.14 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia