USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9418 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD

Doanh thu của USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 276.34 B JPY, phần lớn trong số đó — 84.85 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Content Distribution, năm trước mang lại 71.14 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD 276.34 B JPY, và năm trước đó — 237.93 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia