999

U-NEXT HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9418 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính U-NEXT HOLDINGS CO LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 9418 là 0.92. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.67. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 4.91 k người.

Chỉ số
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ