TOKYO GAS COTOKYO GAS COTOKYO GAS CO

TOKYO GAS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9531 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TOKYO GAS CO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 9531 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 31.27 JPY trong khi ước tính là -10.40 JPY, gây bất ngờ đến 400.67%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 629.89 B JPY mặc dù con số ước tính là 676.05 B JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 146.90 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 885.93 B JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 9531 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên