TOKYO GAS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9531 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOKYO GAS CO

Doanh thu của TOKYO GAS CO trong năm ngoái lên tới 3.29 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.92 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gas, năm trước mang lại 1.28 T JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOKYO GAS CO 3.13 T JPY, và năm trước đó — 2.05 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia