SECOM COSECOM COSECOM CO

SECOM CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9735 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SECOM CO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 9735 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 128.85 JPY trong khi ước tính là 123.10 JPY, gây bất ngờ đến 4.67%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 290.88 B JPY mặc dù con số ước tính là 287.29 B JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 119.30 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 313.78 B JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 9735 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên