SECOM COSECOM COSECOM CO

SECOM CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9735 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SECOM CO

Doanh thu của SECOM CO trong năm ngoái lên tới 1.10 T JPY, phần lớn trong số đó — 583.34 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Security, năm trước mang lại 558.09 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SECOM CO 1.04 T JPY, và năm trước đó — 1.00 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia