SECOM COSECOM COSECOM CO

SECOM CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9735 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SECOM CO, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 9735 trong quý trước là290.88 B JPY, và cao hơn 4.00% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 27.12 B JPY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY