INTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATIONINTACT FINANCIAL CORPORATION

INTACT FINANCIAL CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của INTACT FINANCIAL CORPORATION

Tổng tài sản của IFC trong Q4 23 là 50.76 B CAD, tăng 2.04% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.64% trong Q4 23 tới 34.29 B CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY