LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORP

LUNDIN MINING CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LUNDIN MINING CORP

Doanh thu của LUNDIN MINING CORP trong năm ngoái lên tới 4.50 B CAD, phần lớn trong số đó — 1.79 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Candelaria, năm trước mang lại 1.71 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Chile — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LUNDIN MINING CORP 2.61 B CAD, và năm trước đó — 1.71 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia