NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDNUTRIEN LTD

NUTRIEN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NUTRIEN LTD

Tổng tài sản của NTR trong Q1 24 là 72.50 B CAD, tăng 4.23% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 6.47% trong Q1 24 tới 38.67 B CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY