GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2368 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Tổng tài sản của 2368 trong Q3 23 là 30.52B TWD, tăng 11.45% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 12.32% trong Q3 23 tới 15.37B TWD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY