Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc
USDCNY IDC

USDCNY
Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

USDCNY Biểu đồ Ngoại hối