SAF HOLLAND SESAF HOLLAND SESAF HOLLAND SE

SAF HOLLAND SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SFQ nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SAF HOLLAND SE

Tổng tài sản của SFQ trong Q1 24 là 1.69 B EUR, tăng 0.11% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.01% trong Q1 24 tới 1.19 B EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY