dinhchien

Giả lập tài khoản tính Số vốn + rủi ro cho sản phẩm đầu tư

Đào tạo
dinhchien Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giả lập tài khoản cho GOLD, XAUUSD.
Cảm ơn đã xem.
Các bạn góp ý với mình nhé.
Bình luận:
Links dùng indicator

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.