UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của Bitcoin khung 4h (29/8)

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Idea sóng Elliott của Bitcoin ( BTCUSD ) khung 4h
Sóng (v) có thể đã hoàn thành ở 50.5k hoặc không vượt qua mốc trên hình.
Trong idea này, BTC đang hoàn thành dạng Ending Diagonal của sóng (C) trên khung thời gian Daily.
Phân biệt với dạng Impulse Wave 12345.

Đếm sóng Elliott của BTC ngày 8/8

Nhấn xem post ngày 14/8
Xem thêm các post 8/8, 25/8 ở dưới

***
Chú ý:
Tôi đã cập nhật lại cấp độ sóng.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.

Ý kiến của bạn như thế nào?
Hãy comment ở dưới nhé !

NOT A FINANCIAL ADVICE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.