ZenoReal

Sóng Elliott BTC cập nhật 25/8

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Plan sóng Elliott của Bitcoin ( BTCUSD ) trong trường hợp sóng (v) đã hoàn thành ở 50.5k
Đây là chart 4h của BTC , theo dõi để xem mô hình sóng Elliott ở các khung thời gian khác.
5 sóng từ (i) tới (v) thuộc sóng (C) của dạng điều chỉnh Elongated Flat

Xem lại plan 5 sóng Elliott của BTC ngày 8/8
(khi chưa hoàn thành Elongated Flat)

Plan BTC khung Daily ngày 14/8

Bình luận

Sóng Elliott của BTC khung 30 phút
Phản hồi