nguyenphuthinh0311

[CTD Cty Xây Dựng Coteccons] Cơ hội mua tốt trung và dài hạn

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu ( Supply & Demand )

Vùng mua: Demand Zone
Vùng bán: Supply Zone

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

- Tuần (W): xu hướng lên và giá đang nằm trong vùng mua tuần (ô màu xanh)
--> Ngày (D): chờ mua tại vùng mua ngày (ô màu vàng) lồng trong vùng mua của tuần (ô màu xanh) và tháng (ô màu hồng)

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: 135,000
- Cắt lỗ : 130,500
- Chốt lời : 156,000

Chúc may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.