nguyenphuthinh0311

[HBC Cty Tập Đoàn Xây Dựng Hoà Bình] Cơ hội tốt mua dài hạn

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu ( Supply & Demand )

Vùng mua: Demand Zone
Vùng bán: Supply Zone

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

- Tuần (W): Vùng mua của tuần (ô màu xanh) đã được tạo lập cho thấy lực mua mạnh tại vùng này sau khi giá về lại vùng mua của tháng (ô màu hồng) tại giá 15,000
- Ngày (D): giá đang hồi về vùng mua ngày (ô màu vàng) lồng trong vùng mua tuần (ô màu xanh) là cơ hội mua rất tốt

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: 16,150
- Cắt lỗ : 15,400
- Chốt lời : 22,900

Chúc may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.