MrTrongVo

Khu vực đảo chiều hình thành DXY trong kênh tăng giá

Giá lên
MrTrongVo Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Dựa vào định nghĩa của wyckoff thì ta có thể thấy được thị trường sẽ chia làm 3 yếu tố :
Tích luỹ - Phát triển - Suy thoái
Hiện tại khu vực đảo chiều đã hình thành và đang trên đà phát triển
Với khu vực hiện tại và các dự đoán của Fed thì DXY vẫn trong kênh có thể tăng giá và giữ vững khi hầu như đã kiềm hãm được lạm phát
Hôm nay sẽ là tin tức cực kì quan trọng để tin tức chắc chắn là vàng có thực sự tăng hay giảm
Bình luận:
Lạm phát chung của Mỹ giảm nhẹ xuống 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong khi lạm phát cơ bản vẫn ở mức 4% do khả năng định giá còn lại trong lĩnh vực dịch vụ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống mức 2-2,5% trong nửa đầu năm 2024

👉Free Signals

👉Free knowledge

👉Free 24/7 support

🌍 t.me/TradeTitanchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.